fa-IRen-US

خدمات ورزشی

گروه ورزشی مهر اسپورت با بهره گیری از کادر با تجربه، خبره و ورزش دوست خود تلاش نموده تا با ارائه خدمات جامع و متنوع نقشی مهم در راستای ایجاد علاقه و انگیزه، استعدادیابی و قهرمان پروری در رشته های ورزشی ایفا نماید. این شرکت با ارائه خدمات متفاوت و نوین سعی نموده تا کلیه نیازهای علاقمندان را پاسخگو باشد. مهر اسپورت ارائه دهنده کلیه خدمات مورد نیاز در سطح ورزش همگانی و ورزش قهرمانی به علاقه مندان و قهرمانان است.

دی ان ان