fa-IRen-US

 

حمایت مهر اسپورت از دومین دوره مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور
مهر اسپورت در قالب اهداف سازمانی خود مبنی بر حمایت جدی از برگزاری رویدادهای ورزش تیراندازی در کشور با هدف ارتقای کمی و کیفی این مسابقات و رویدادها از دومین دوره مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور حمایت نمود.
Read More
مهر اسپورت حامی مسابقه بنچ رست جام رمضان
ششمین دوره مسابقه کشوری بنچ رست جام رمضان در روز جمعه مورخ 18 تیر 1395 در مجموعه ورزشی سپیدکمرچال شهرستان میگون در استان تهران برگزار گردید. این مسابقه توسط انجمن بنچ رست ایران در سه کلاس 25 متر آزاد، 25 متر هوی ورمینت و 75 یارد آزاد با استقبال گسترده علاقه مندان از سراسر کشور برگزار شد.
Read More
گزارش تصویری ششمین دوره مسابقه کشوری بنچ رست جام رمضان
ششمین دوره مسابقه کشوری بنچ رست جام رمضان در روز جمعه مورخ 18 تیر 1395 در مجموعه ورزشی سپیدکمرچال شهرستان میگون در استان تهران برگزار گردید.
Read More
دی ان ان